Fudoshin Aikido - Dojo Łódź
Menu
Myśl dnia
Bądź wdzięczny za wszelkie trudności i przeszkody oraz złych ludzi, których napotykasz na swojej drodze. Umiejętność radzenia sobie z nimi jest nieodzowną częścią kształtowania własnego charakteru.

Morihei Ueshiba

Najbliższe polecane staże

webMax.pl © 2008-2019
xhtml 1.0 css3 powered by webMax.com.pl