Fudoshin Aikido - Dojo Łódź
Menu
Myśl dnia
W aikido nie ma formy ani stylu. Ruch aikido to ruch przyrody ­ wraz z tajeminicą jej nieskończoności.

Morihei Ueshiba

Pozycje, kierunki i sposoby przeprowadzania ataków

tachi waza

techniki rozpoczynają się w pozycji stojącej


suwari waza

techniki w pozycji siedzącej lub klęczącej


hanmi-hantachi waza

techniki rozpoczynają się w pozycji siedzacej a atakujący stoi


hanmi-hantachi ushiro waza

techniki rozpoczynają się w pozycji siedzacej a atakujący stoi z tyłu lub przechodzi za plecy


ushiro waza

atak od tyłu lub z przejciem za plecy


ippan geiko

broniący się jest atakowany przez jednego uke


kakari geiko

broniący się jest atakowany przez kilku uke, nadchodzących kolejno, z jednego kierunku


taninzu kakari geiko

broniący się jest atakowany przez kilku uke nadchodzących z dowolnego kierunku (Taninzu-gake, Randori)

webMax.pl © 2008-2019
xhtml 1.0 css3 powered by webMax.com.pl